Wie kan ik nog vertrouwen?

Tentoonstelling homoseksueel in Nazi Duitsland en bezet Nederland

Het doel van de tentoonstelling is een indruk te geven van de gevaren die homoseksuelen liepen in Nazi-Duitsland en bezet Nederland. Aan de hand van vier vragen wordt vooral gekeken naar de rol die de maatschappij speelde in de homovervolging door de nazi’s. De hoofdvraag is dan ook: “Wie kan ik nog vertrouwen?” Aan de hand van persoonlijke verhalen en bewaard gebleven documenten wordt een beeld geschetst van de gevolgen van het vervolgingsbeleid op de levens van individuele homoseksuele mannen en
vrouwen.

De tentoonstelling eindigt nadrukkelijk niet in 1945. Voor de meeste homoseksuelen betekende het einde van de oorlog niet automatisch de
bevrijding. Een jarenlange strijd om recht en erkenning volgde. Daarnaast zijn er nu nog talloze homoseksuelen elders op de wereld die simpelweg vanwege hun ‘anderszijn’ vervolgd worden.

About

IHLIA Outside the Box is een online plek om verrassingen uit de lhbti- geschiedenis te ontdekken en bijzondere IHLIA-projecten te volgen.