Les 4 MAXIM FEBRUARI & MOUNIR SAMUEL – Trans mediarepresentatie

DOELGROEP: 15- tot 18-jarigen | TIJD: 3 x 50 minuten

doelstelling les

>> studenten kunnen hun eigen ervaringen met trans mediarepresentatie beschrijven.

>> Studenten kunnen kritisch reflecteren over waarom bepaalde verhalen in de media niet of minder aan bod komen.

>> Studenten kunnen mainstream representatie vergelijken met een christelijk trans personage uit een roman van Mounir Samuel.

>> Studenten kunnen hun eigen mening geven over de verhouding tussen gelovig zijn en transgender zijn.

>> Studenten leren wie Maxim Februari en Mounir Samuel zijn en hoe ze zich positioneren in het medialandschap.

>> Studenten kunnen de meningen van de twee auteurs over trans mediarepresentatie beschrijven en met elkaar vergelijken.

>> Studenten leren enkele feiten over transgender beeldvorming in Nederland.

>> Studenten kunnen een artikel corrigeren a.d.h.v. richtlijnen voor media.

>> Studenten kunnen zich via een rollenspel inleven in zowel de positie van journalisten als de positie van trans personen die geïnterviewd worden.

opdrachten

About

IHLIA Outside the Box is een online plek om verrassingen uit de lhbti- geschiedenis te ontdekken en bijzondere IHLIA-projecten te volgen.