Les 3 ANDREAS BURNIER – Lesbisch, feministisch,trans?

foto: Andreas Burnier in een jachthaven, april 1980 (foto: Mieke H. Hille)

DOELGROEP: 15- tot 18-jarigen | TIJD: 4 x 50 minuten

doelstelling les

>> Studenten gaan na welke genderbenders zij al kennen.

>> Studenten kunnen op basis van een interview benoemen wie Andreas Burnier was en hoe zij dacht over gender.

>> Studenten kunnen opvattingen over gender afleiden uit tekstfragmenten.

>> Studenten kunnen zich inleven in een genderdivers personage.

>> Studenten kunnen reflecteren over de grenzen tussen mannelijkheid bij vrouwen en trans personen.

>> Studenten kunnen enkele redenen geven waarom iemand historisch een mannelijke identiteit wilde aannemen

>> Studenten kunnen een definitie geven van enkele concepten voor genderdiversiteit.

>> De studenten kunnen in groep onderzoek verrichten naar een iconische genderbender en daar verslag van uitbrengen.

opdrachten

About

IHLIA Outside the Box is een online plek om verrassingen uit de lhbti- geschiedenis te ontdekken en bijzondere IHLIA-projecten te volgen.