Les 2 DIRKJE KUIK – transgender pioniers

foto: Dirkje Kuik met haar kat in haar werkkamer (bron: Stichting Dirkje Kuik)

DOELGROEP: 15- tot 18-jarigen | TIJD: 4 x 50 minuten

doelstelling les

>> Studenten kunnen zelfstandig informatie opzoeken over het leven en werk van Dirkje Kuik.

>> Studenten kunnen op basis van een documentaire benoemen hoe het vroeger was om transgender te zijn.

>> Studenten kunnen een kortverhaal van Dirkje Kuik begrijpen, analyseren en creatief verwerken.

>> Studenten kunnen hun eigen mening formuleren over enkele hedendaagse genderdebatten.

>> Studenten kunnen op een creatieve manier verslag uitbrengen van hun onderzoek rond Dirkje Kuik.

>> Studenten kunnen kritisch reflecteren over de toegankelijkheid van verschillende plaatsen en welke genderdiverse personen ergens wel/niet welkom zijn of in aanmerking komen voor een behandeling.

opdrachten

About

IHLIA Outside the Box is een online plek om verrassingen uit de lhbti- geschiedenis te ontdekken en bijzondere IHLIA-projecten te volgen.